وقتی عقل بر دل غلبه می کند

وقتی عقل بر دل غلبه می کند 

آن زمانی که چرخ روزگار برایت نمی چرخد

 تو مجبور می شوی  کسی را که دوست داری

فراموش کنی 

شاید زمانی برسد که پشیمان شوی و یا...

میخواهم امروز بگویم 

دوستت دارم دوست با وفایم 

و طلب بخشش از تو دارم.

کاش میشد که من وتو بهم برسیم کاش

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید